FUNDACJA BEKSIŃSKI

Rodzina Beksińskich

Historia Rodziny Beksińskich

(placeholder)

Protoplastą rodu Beksińskich był Mateusz Beksiński urodzony w 1814r w Koprzywnicy w sandomierskiem, który wraz z Walentym Lipińskim starszym o rok szlachcicem uczestniczył w powstaniu listopadowym. Po przegranym powstaniu szukali oni schronienia w Galicji. Gdy losy powstania zostały przesądzone udali się do Lwowa i wstąpili do terminu w zawodzie kotlarskim. W 1845 roku ich nazwiska zostały odnotowane w aktach gminy Sanok jako przedsiębiorców zajmujących się czyszczeniem miejskich rowów melioracyjnych. Uprzednio kupili kilka hektarów gruntu i założyli tu warsztat kotlarski. Był to zaczątek Sanockiej Fabryki Wagonów przekształconej później w Sanocką Fabrykę Autobusów. Faktycznym twórcą fabryki był w latach 80-tych XIX wieku -Kazimierz Lipiński. Mateusz Beksiński prowadził i rozwijał zaś gospodarstwo rolne. Około 1848 roku obaj przyjaciele praktycznie równocześnie wzięli ślub z dwoma siostrami, córkami sanockiego mandatariusza Machalskiego. Mateuszowi i Karolinie urodził się syn -Władysław, (dziadek Zdzisława), który  szkołę średnią ukończył w Tarnowie a następnie architekturę na Politechnice Lwowskiej. On też ożenił się z Heleną Zajchowska i pracował jako inżynier w Nadwórnej w Galicji gdzie 28 lutego w 1887 roku przyszedł na świat jego syn Stanisław (ojciec Zdzisława) a później jeszcze dwie córki Karolina i Zofia.

Po śmierci Mateusza w 1886 roku rodzina z Nadwórnej wróciła do Sanoka. Władysław objął stanowisko kierownika wydziału budowlanego w miejscowym magistracie. Stanisław Beksiński (ojciec Zdzisława) w 1905 roku kończy gimnazjum w Sanoku a po ukończeniu studiów na Politechnice Lwowskiej otrzymał tytuł inżyniera geometry. Pracował w wydziale budowlanym sanockiego Magistratu. Ożenił się ze Stanisławą Dworską z zawodu nauczycielką. Z tego małżeństwa urodził się 24 lutego 1929 roku jedyny syn Zdzisław.  Zdzisław w roku 1947 ukończył liceum w Sanoku a następnie złożył egzaminy na Politechnice Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Obydwa egzaminy zdał ale za namowa ojca wybrał studia architektoniczne uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. 30 kwietnia 1951 roku jeszcze przed ukończeniem studiów zawarł związek małżeński z Zosią Heleną Stankiewicz.  20 października 1953 roku umiera ojciec Zdzisława-Stanisław.  26 listopada 1958 roku  przychodzi na świat syn Tomasz Sylwester Beksiński (jedyny syn artysty), który w 1977 roku ukończył liceum w Sanoku a następnie studiował filologię angielską na Uniwersytecie Śląskim i Warszawskim. Był wybitnym dziennikarzem radiowym i tłumaczem -głównie filmów. W maju 1998 roku umiera nagle żona artysty Zofia. W wigilię 24 grudnia 1990 roku ginie śmiercią samobójczą syn Tomasz. 7 stycznia 2000 roku odbył się jego pogrzeb w Sanoku. Tragiczny los spotkał również Zdzisława. 21 lutego 2005 roku zostaje  on zamordowany w swoim mieszkaniu w Warszawie. Zabójstwa z wyjątkowym okrucieństwem dokonał na tle rabunkowym młodociany morderca. 8 marca 2005 roku doczesne szczątki wielkiego artysty spoczęły na cmentarzu w Sanoku. opracowano na podstawie artykułu autorstwa Edwarda Zająca zamieszczonego w Tygodniku Sanockim 27 maja 2005 roku.