FUNDACJA BEKSIŃSKI

Zdzisław Beksiński

Biografia Artysty

(placeholder)

Zdzisław Beksiński urodził się 24 lutego 1929 roku w Sanoku. W 1947 roku po ukończeniu Sanockiego Gimnazjum i Liceum rozpoczął studia na wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. W 1951 roku zawarł związek małżeński z pochodzącą z Dynowa studentką romanistyki Zosią Stankiewicz. Po ukończeniu studiów w 1952 roku mieszkał kolejno w Krakowie, w Rzeszowie by w 1955 roku powrócić wraz z żoną do Sanoka. Rozpoczął swoją twórczość jako fotografik prezentując w 1958 roku znakomite prace na kilku wystawach w Warszawie, Gliwicach i Poznaniu. Jednak to twórczość rysunkowa i malarska a także częściowo i rzeźbiarska przyniosła mu pierwsze sukcesy. W 1964 roku w Starej Pomarańczarni w Warszawie Janusz Bogucki zorganizował wystawę artysty, która okazała się pierwszym poważniejszym sukcesem. Prezentowała ona obrazy wczesnego nurtu, który został przez Beksińskiego nazywany „Okresem fantastycznym” a trwał w jego biografii twórczej do końca lat osiemdziesiątych. Latem 1977 roku po decyzji władca Sanoka o rozbiórce rodzinnego domu, twórca wraz z żoną i synem przeniósł się do Warszawy.

W 1984 roku związał się na kilkanaście lat w paryskim marszandem Piotrem Dmochowskim. W maju 1998 roku umiera mu żona Zofia, a 24 grudnia 1999 roku jedyny syn Tomasz popełnia samobójstwo. Tragiczna śmierć dotyka również samego artystę.

21 lutego 2005 roku zostaje brutalnie zamordowany w swoim mieszkaniu przez młodocianych morderców.